Venosites Web and Graphic Design >>

 

Welkom bij Legis advocaten


Legis advocaten is een nieuw en dynamisch advocatenkantoor, gelegen te Erpe-Mere (Mere), vlakbij de op- en afrit van de E-40.
Wij bieden particulieren en bedrijven een gespecialiseerde dienstverlening inzake advies, onderhandelingen en procedures, waarbij een persoonlijke aanpak en discretie centraal staat.
U kan u bij ons terecht voor volgende materies:


 • Familierecht
  • Huwelijk / Samenwoning / (Echt)Scheiding
  • Huwelijksvermogensrecht, Vereffeningen en verdelingen
  • Erfeniskwesties / Testamenten
  • Afstammingsrecht / Adoptie
  • Alimentatie
 • Verkeersrecht
  • Verdediging voor de Politierechtbank
  • Afhandeling verkeersongevallen
 • Invordering van facturen
 • Woninghuur / Handelshuur / Pacht
 • Verbintenissenrecht / Aansprakelijkheidsrecht
 • Strafrecht
 • Aannemingsrecht
 • Zakelijke onroerende rechten, erfdienstbaarheden, eigendom en mede-eigendom
 • Economisch – en handelsrecht
 • Beslag – en executierecht

Na het maken van een afspraak helpen wij u graag verder.

     

 


Advocaat Robby De Meyer


 • Studeerde in 2001 af als Licentiaat in de Rechten aan de UGENT

 • Is sedertdien lid advocaat aan de balie van Dendermonderobby.de.meyer@telenet.be Tel 053 425 098 Fax 053 425 105

Robby De Meyer


Advocaat Kim Oosterlinck


 • Studeerde in 2007 af als Licentiaat / Master in de Rechten aan de KULeuven

 • Volgde de opleiding Master na Master in het Notariaat aan de VUBrussel

 • Is sedert 2007 advocaat aan de balie van Dendermonde


oosterlinck.kim@telenet.be Tel 053 425 098 Fax 053 425 105


Kim Oosterlinck


Tarieven


Erelonen en kosten

LEGIS ADVOCATEN zal de prijs voor de diensten die voor u worden verricht in uw dossier(s) berekenen volgens de bepalingen van artikel 446ter G.W. dat stelt: “de advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht."
Afhankelijk van de aard van de zaak zal het ereloon berekend worden volgens volgende criteria:

 • Volgens een uurtarief:
  • alsdan zal het aantal uren dat aan de zaak gewerkt werd vermenigvuldigd worden met het uurtarief. Het uurtarief hangt af van verschillende factoren als daar zijn: de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, de aard van de zaak, of de zaak dringend was, enz.
 • Volgens de waarde van de zaak:
  • alsdan betaalt u een bepaald percentage.
 • Volgens de geleverde prestaties:
  • alsdan betaalt u volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid
 • Tegen een vast bedrag:
  • enkel ingeval vooraf een totaalbedrag werd overeen gekomen.
 • Volgens een abonnement:
  • deze methode geldt enkel voor bedrijven die op regelmatige basis verschillende zaken aan het kantoor toevertrouwen.

Naast het ereloon is tevens een vergoeding verschuldigd voor de kantoorkosten als daar zijn (niet limitatief): briefwisseling en geschriften, bureaukosten, verplaatsingskosten, voorgeschoten gerechts- en uitvoeringskosten, …

Vanaf 1/01/2014 is op onze prestaties en kosten ook 21% BTW verschuldigd.


Verzekeringen


De beroepsaansprakelijkheid van LEGIS ADVOCATEN is via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij Amlin Europe N.V., Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland - Handelsregister nr. 33055009, Bijkantoor België - RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745, onder polis nummer LXX034899.

LEGIS ADVOCATEN is ook verzekerd als gerechtelijk mandataris, zoals scheidsrechter, bemiddelaar, syndicus (conform OVB reglement), lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken, voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschap, schuldbemiddelaar inzake collectieve schuldenregeling.

De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid beroep (AMLIN) is verworven voor € 1.250.000,00 per schadegeval, met een vrijstelling van € 2.500,00 per schadegeval en per advocaat. Voor de advocaatstagiair is er een vrijstelling van € 1.250,00. Voor zaken ingevolge aanstelling door het BJB bedraagt de vrijstelling € 300,00 (ongeacht tableau-advocaat of stagiair).

De waarborg B.A. uitbating (extracontractuele aansprakelijkheid) is gedekt ten belope van           € 6.200.000,00 (lichamelijke schade) en € 620.000,00 (stoffelijke en onstoffelijke schade) per schadegeval.

De verzekering heeft betrekking op activiteiten die door de verzekerde advocaten worden uitgeoefend vanuit een in België gevestigd kantoor.

De polis insolvabiliteit heeft betrekking op "de terugbetaling van fondsen die door een verzekerde vervreemd zijn ten gevolge van oneerlijkheid begaan in de uitoefening van het beroep". Er is daarvoor dekking van € 125.000,00 per schadegeval, en € 625.000,00 per verzekerde, waarbij door de verzekeraar een jaarlijkse beperking van € 2.500.000,00 wordt gehanteerd voor alle Vlaamse verzekerde advocaten.

De nieuwe polissen (B.A. & insolvabiliteit) zijn van kracht tot 31 december 2015, met een mogelijkheid tot verlenging tot 31 december 2017 onder bepaalde voorwaarden.

 


Contact


Keerstraat 67 - 9420 Erpe-Mere

Tel 053 425 098

Fax 053 425 105

Consultatie na afspraak

robby.de.meyer@telenet.be

Ereloonrekening
IBAN BE44 6301 4246 2545

Rekening derden
IBAN BE09 6301 4503 4257

KBO 0812.559.694

oosterlinck.kim@telenet.be

Ereloonrekening
IBAN BE54 6301 4275 6797

Rekening Derden
IBAN BE29 6301 4505 4364

KBO 0812.565.139


Routeplanner